Actievoorwaarden de Wecycle winactie “Wecycle sponsorcheques gemeenten”

 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele winactie ”Wecycle sponsorcheques gemeenten”, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Stichting OPEN”, ter promotie van het inzamelen van energiezuinige lampen en afgedankte apparaten (elektrisch afval).

2. Deze Actie loopt van 17 maart t/m 30 april 2023

3. Om kans te maken op een Wecycle sponsorcheque voor een lokaal goed doel t.w.v. €1.000 moeten gemeenten initiatieven nemen- en deze aantonen om de inzameling van overgebleven, onverkocht elektrisch afval na afloop van Koningsdag vrijmarkten te stimuleren. Onder alle initiatieven die ingestuurd worden via gemeente@wecycle.nl of die door Stichting OPEN naar eigen inzicht worden waargenomen in de media, worden na afloop van de actie maximaal 10 winnaars geselecteerd. De totale prijzenpot bedraagt maximaal Euro 10.000,-.

4. Het uiteindelijke aantal winnaars en de totale prijzenpot kunnen lager zijn dan de maximale aantallen genoemd onder punt 3. Dit is geheel afhankelijk van het aantal initiatieven en de door Stichting OPEN beoordeelde kwaliteit van deze initiatieven. Stichting OPEN behoudt zich dan ook te allen tijde het recht voor om minder winnaars te selecteren en daarmee een kleinere totale prijzenpot te verdelen over de uiteindelijke winnaars.

5. Stichting OPEN sluit iedere aansprakelijkheid voor de uitvoering van de prijs uit. Winnaars kiezen zelf een lokaal goed doel uit en dragen zelf zorg voor de afhandeling van de prijs naar het gekozen, lokale goede doel.
– Overmaken van het bedrag van Euro 1.000,-
– Organiseren van eigen foto/ moment
Stichting OPEN zorgt voor een fysieke promotionele cheque die ingezet kan worden tijdens het PR-moment. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

6. Per gemeente kan maximaal één prijs worden gewonnen.

7. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Stichting OPEN, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken.

8. Stichting OPEN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en de prijs kan niet worden ingeruild voor een andere prijs.

10. Deelname aan deze Actie is kosteloos.

11. Eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org) aan Stichting OPEN kenbaar te worden gemaakt. Stichting OPEN zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

Zoetermeer, april 2023