Actievoorwaarden Wecycle Challenge

“Wecycle Challenge 2024”

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Wecycle Challenge” (hierna: de Actie), uitgeschreven door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, (hierna: Stichting OPEN) gevestigd aan de Baron de Coubertinlaan 7 te Zoetermeer. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

2. De Actie loopt t/m 31 december 2024 (hierna: de Actieperiode).

3. Inzendingen die na 31 december 2024 zijn ontvangen nemen geen deel aan de Actie en maken dientengevolge geen kans op één van de prijzen.

Deelname

4. De Actie staat open voor alle basisscholen en BSO’s (buitenschoolse opvang) in Nederland.

5. Men kan deelnemen aan de Actie door de gevraagde bewijsdocumenten voor de Wecycle Challenge in te sturen naar Wecycle

6. Inzendingen kunnen worden ingestuurd via wecycle.nl/kids met hierbij duidelijk vermeld de naam van de school en de groep.

7. Een basisschool of BSO kan slechts één keer in aanmerking komen voor een beloning. Per school of BSO kunnen wel meerdere groepen meedingen met de hoofdprijzen.

8. Met deelname aan de Actie geeft deelnemer Stichting OPEN het recht om de basisschool of BSO te vermelden voor promotionele doeleinden.

Beloning & prijzen

9. De eerste 200 deelnemende basisscholen of BSO’s met een door Stichting OPEN goed gekeurde inzending komen in aanmerking voor één eenmalige beloning. Deze beloning bestaat uit een keuze uit 3 kinderboeken of muziekinstrumentenpakket voor in de klas. De keuze kan worden gemaakt uit een door Stichting OPEN vooraf vastgestelde lijst, alles hierop is onder voorbehoud leverbaar. Stichting OPEN beoordeelt na inzending de kwaliteit van de inzending.

10. Uiterlijk vier weken na het eindigen van de Actieperiode zullen uit het bestand van deelnemers die in aanmerking komen drie hoofdprijswinnaars worden uitgekozen door Stichting OPEN.

11. De drie winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk twee weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van afhandeling van de prijs.

12. De drie winnaars mogen een pakketkeuze maken uit de Wecycle prijzenkast met hierbij de keuze uit 1 van onderstaande prijspakketten (samenstelling van het pakket en de Wecycle prijzenkast is altijd onder voorbehoud van levering):

> Wecycle feestpakket: karaokeset, feestlampen en DJ draaitafel
> Wecycle beweegpakket buitenspeelgoed
> Wecycle muziekpakket voor in de klas
> Wecycle boekenpakket met een assortiment ca 20 kinderboeken naar keuze

Plus

> Beloning voor de groep (maximaal 60 leerlingen) die de oplossing heeft ingestuurd, de beloning bestaat uit een kleine promotionele attentie voor de leerlingen van de groep.

> Een “smulpakket” voor alle leerlingen van de school: Het smulpakket bestaat uit koeken.

13. De totale waarde van de prijzenpot voor de hoofdprijzen bedraagt maximaal € 2.000 -.

14. Stichting OPEN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de Actie en de ter beschikking stelling en het gebruik van de prijzen.

15. De gewonnen prijzen van de Actie zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. Winnaars krijgen enkel en alleen de prijs die zij gewonnen hebben.

Overig

16. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet- en regelgeving verwijderd.

17. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door deelnemer verstrekte gegevens of voor het verloren gaan hiervan. Deelnemers kunnen tot op het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 16 een wijziging van de gegevens doorgegeven aan Stichting OPEN op de onder punt 22 beschreven wijze.

18. Stichting OPEN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd.

19. Deelname aan de Actie is kosteloos.

20. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Stichting OPEN.

21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

22. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org) aan Stichting OPEN kenbaar te worden gemaakt. Stichting OPEN zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

23. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

24. Onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten.

Zoetermeer, Maart 2024