Actievoorwaarden Wecycle schoolkrant bonus winactie 2023

 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de bonus winactie “Win een mini opfrisbeurt voor jullie schoolplein” uit de Wecycle schoolkrant 2023 (hierna: de Actie), uitgeschreven door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, (hierna: Stichting OPEN) gevestigd aan de Baron de Coubertinlaan 7 te Zoetermeer. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

2. De Actie loopt t/m 29 oktober 2023 (hierna: de Actieperiode).

3. Inzendingen die na 29 oktober 2023 zijn ontvangen nemen geen deel aan de Actie en maken dientengevolge geen kans op één van de prijzen.

Deelname

4. De Actie staat open voor alle basisscholen en BSO’s (buitenschoolse opvang) in Nederland.

5. Men kan deelnemen aan de Actie door de gevonden oplossing in te vullen in de slagzin, de slagzin af te maken naar eigen inzicht en in te sturen naar Stichting OPEN.

6. Inzendingen kunnen worden ingestuurd via wecycle.nl/kids met hierbij duidelijk vermeld de naam van de school en de groep.

7. Per basisschool of BSO kan slechts één keer worden deelgenomen aan de Actie.

8. Met deelname aan de Actie geeft deelnemer Stichting OPEN het recht om de basisschool of BSO te vermelden voor promotionele doeleinden.

Prijzen

9. Iedere deelnemende basisschool of BSO komt slechts in aanmerking voor één (1) prijspakket zoals hieronder omschreven.

10. Uiterlijk veertien (14) dagen na het eindigen van de Actieperiode zullen door Stichting OPEN uit alle ingezonden slagzinnen die tevens de correcte oplossing van de puzzel bevatten 1 hoofdprijswinnaar en 3 troostprijswinnaars worden uitgekozen.

11. De vier winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk een veertien dagen na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van afhandeling van de prijs.

12. De hoofdprijswinnaar ontvangt:
– Een mini opfrisbeurt voor het schoolplein:
> Schoonspuiten van het schoolplein tot een maximaal bedrag passend binnen de beschikbare prijzenpot.
> 1 plantenbak voor kinderen
– 1 buitenspeelgoedset, vastgesteld en uitgekozen door Stichting OPEN
– Een “smulpakket” voor alle leerlingen van de school: Het smulpakket bestaat uit koeken.

De drie troostprijswinnaars ontvangen:
– 1 buitenspeelgoedset vastgesteld en uitgekozen door Stichting OPEN

13. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 10.000

14. Stichting OPEN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de Actie en de ter beschikking stelling en het gebruik van de prijzen.

15. De gewonnen prijzen van de Actie zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. Winnaars krijgen enkel en alleen de prijs die zij gewonnen hebben.

Overig

16. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

17. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door deelnemer verstrekte gegevens of voor het verloren gaan hiervan. Deelnemers kunnen tot op het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 16 een wijziging van de gegevens doorgegeven aan Stichting OPEN op de onder punt 22 beschreven wijze.

18. Stichting OPEN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd.

19. Deelname aan de Actie is kosteloos.

20. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Stichting OPEN.

21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

22. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org) aan Stichting OPEN kenbaar te worden gemaakt. Stichting OPEN zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

23. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

24. Onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten.

Zoetermeer, september 2023